CTiền tệ là một dạng tiền tệ do chính phủ của một quốc gia tạo ra và lưu thông trong nền kinh tế của quốc gia đó, được sử dụng như một phương tiện trao đổi hàng hóa và dịch vụ, cũng như làm cơ sở cho thương mại. Trong thế giới ngoại hối, có một số loại tiền tệ phải được biết đến vì những loại tiền này được giao dịch rộng rãi và trở thành sự lựa chọn yêu thích của các nhà giao dịch. Vì sự phổ biến của nó, một số loại tiền tệ có biệt danh riêng của chúng. Quốc gia xuất xứ thường được gọi là "quốc gia chính" vì đơn vị tiền tệ của quốc gia đó thuộc loại "Tiền tệ chính".

Tỷ giá hối đoái của một loại tiền tệ có thể cố định, thả nổi hoặc bán thả nổi. Cố định có nghĩa là tỷ giá hối đoái của một loại tiền tệ này được liên kết với một loại tiền tệ khác với một số lượng cố định. Thả nổi có nghĩa là tỷ giá hối đoái tự do được xác định bởi các chuyển động của thị trường ngoại hối, mặc dù bất cứ lúc nào nó cũng có thể can thiệp để tác động đến nó. Và bán thả nổi là khi một loại tiền tệ được tung ra thị trường, nhưng ngân hàng trung ương xác định rằng tỷ giá hối đoái chỉ nên di chuyển trong một phạm vi nhất định.

Trong thời hiện đại như thế này cũng có những loại tiền không được phát hành bởi chính phủ của một quốc gia cụ thể, nhưng cũng có thể được giao dịch vì có khá nhiều người sử dụng. Loại tiền này được gọi là Tiền điện tử. Các loại tiền điện tử phổ biến hiện nay bao gồm Bitcoin, Litecoin và Dogecoin. Tiền điện tử thường được sử dụng trong các giao dịch mua hoặc thanh toán hàng hóa và dịch vụ trực tuyến thông qua ví điện tử, nhưng tỷ giá hối đoái rất không ổn định.

Đối với những người mới bắt đầu học ngoại hối, không nên giao dịch Tiền điện tử. Tốt hơn là nên tập trung vào Tiền tệ chính, vì nó dễ tìm và giao dịch hơn, trong khi chi phí giao dịch như phí chênh lệch và phí hoa hồng cũng rẻ hơn. Ngay cả những nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng thường chỉ giao dịch trên Tiền tệ chính vì lý do tương tự.

viTiếng Việt