TÀI KHOẢN TIÊU CHUẨN

Tiền gửi bắt đầu từ

$ 50

Loại tài khoản này hoàn hảo cho cả những nhà giao dịch có kỹ năng và kinh nghiệm.

 • Chênh lệch bắt đầu từ 1 pip
 • Khối lượng đặt hàng 0,01
 • Đòn bẩy lên đến 1: 1000
 • Không phí hoa hồng
 • Không có phí hoán đổi / lãi suất
  Tài khoản Hồi giáo.
Phổ biến

TÀI KHOẢN MICRO

Tiền gửi bắt đầu từ 

$ 5

Loại tài khoản này hoàn hảo cho các nhà giao dịch mới làm quen với số tiền gửi nhỏ

 • Chênh lệch bắt đầu từ 3 pips
 • Khối lượng đặt hàng 0,01
 • Đòn bẩy lên đến 1: 2000
 • Không có hoa hồng
 • Không có phí hoán đổi / lãi suất
  Tài khoản Hồi giáo.
Mới mẻ

TÀI KHOẢN ECN

Tiền gửi bắt đầu từ 

$ 100

Loại tài khoản này hoàn hảo cho Nhà giao dịch chuyên nghiệp

 • Chênh lệch bắt đầu từ 0,3 pip
 • Khối lượng đặt hàng 0,01
 • Đòn bẩy lên tới 1:100
 • Hoa hồng bắt đầu từ 0,05 Usd
 • Phí hoán đổi có sẵn
viTiếng Việt