Tài khoản vi mô

MeeFX cung cấp một loại tài khoản vi mô với điều kiện giao dịch rất hoàn hảo với số tiền ký quỹ ban đầu rất nhỏ bắt đầu từ 5 usd, loại tài khoản này rất thu hút các nhà giao dịch vì giá trị ký quỹ ban đầu rất nhỏ và đòn bẩy cao do meefx cung cấp.

Tiền gửi

Bắt đầu từ 5 usd - khuyến nghị 100 usd

Chênh lệch

Bắt đầu từ 3 pips

nhiệm vụ

Không phí hoa hồng

tráo đổi

Không có tài khoản hoán đổi / Hồi giáo

Tận dụng

Lên đến 1: 2000

Đơn hàng tối đa

Đang mở và đang chờ xử lý 200

Khối lượng đặt hàng

Bắt đầu từ 0,01

Cuộc gọi ký quỹ / Dừng ra

30% / 20%

Chuyên gia tư vấn

Cho phép

Tiền điện tử

Có sẵn

CFD, dầu, kim loại

Có sẵn

viTiếng Việt