Ký quỹ & Đòn bẩy

Nhà môi giới ngoại hối trực tuyến MeeFX cung cấp các điều kiện giao dịch rất thoải mái vì nó được hỗ trợ bởi Đòn bẩy cao để bạn có thể tự do thực hiện nhiều đơn vị giao dịch lên đến 1: 2000.

Ký quỹ & Đòn bẩy

MeeFX cung cấp vốn giao dịch mở rộng, cụ thể là Đòn bẩy nơi bạn có thể đặt lệnh lớn hơn vốn giao dịch của mình. đòn bẩy bạn nhận được càng lớn, giá trị giao dịch bạn có thể thực hiện càng lớn và lợi nhuận bạn nhận được càng lớn. Đối với đòn bẩy chúng tôi cung cấp từ 1: 1 đến 1: 2000.

Hãy nhớ rằng chúng tôi sẽ giảm đòn bẩy của bạn mỗi khi giá trị ký quỹ của bạn thay đổi. Để biết thêm chi tiết về đòn bẩy, bạn có thể đọc tài liệu thỏa thuận khách hàng.

viTiếng Việt