TÀI LIỆU

Đọc kỹ và kiểm tra các tài liệu chúng tôi đã cung cấp để quản lý tất cả các hoạt động bạn sẽ thực hiện, cho dù bạn là nhà kinh doanh hay đối tác của meefx.

TÀI LIỆU ĐĂNG KÝ CÔNG TY

Meefx company ltd được thành lập tại London với văn phòng ở trung tâm thành phố chính xác là trên phố Derwent House, 69-73 Theobalds Road, London, Anh, WC1X 8TA.  Số đăng ký công ty của chúng tôi là: 12827843

GIẤY PHÉP BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Công ty của chúng tôi được điều chỉnh bởi Hiệp hội hợp đồng tương lai quốc gia (NFA)  Hoa Kỳ với số Giấy phép ID NFA: 0544482 Quy tắc này nhằm đảm bảo pháp lý cho các công ty và nhà đầu tư.

TÀI LIỆU THỎA THUẬN CỦA KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

Kính gửi các khách hàng và đối tác của MeeFX, chúng tôi đã chuẩn bị một số điều khoản và quy định để thực hiện các giao dịch tại công ty meefx, và chúng tôi mong rằng quý khách đọc kỹ và cẩn thận nội dung của thỏa thuận khách hàng và đối tác này để không xảy ra hiểu lầm và thiệt hại giữa các bên.

TÀI LIỆU CẢNH BÁO RỦI RO

Trước khi giao dịch ngoại hối tại MeeFX, vui lòng lưu ý rằng tất cả các tổn thất phát sinh từ các giao dịch bạn thực hiện với MeeFX do bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đọc kỹ nội dung cảnh báo rủi ro này.

VĂN BẢN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trong Tài liệu này MeeFX sẽ giải thích cách công ty thu thập, sao chép tất cả thông tin về bạn và quản lý tất cả các tài liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Vui lòng đọc chính sách này một cách cẩn thận và kỹ lưỡng trước tiên,

TÀI LIỆU VAY TIỀN BẠC CHỐNG

Trong tài liệu này, MeeFX mô tả chi tiết và hoàn thành tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo mật tiền của khách hàng và đảm bảo sự thuận tiện trong việc thực hiện các giao dịch tại công ty meefx.

viTiếng Việt