Tài khoản Chuẩn

MeeFX cung cấp một loại tài khoản tiêu chuẩn rất hoàn hảo và ổn định trong forex. Ưu điểm của tài khoản tiêu chuẩn là mức chênh lệch được cung cấp bắt đầu từ 1 pip với đòn bẩy cao để tăng vốn giao dịch của bạn, bên cạnh đó loại tài khoản này rất phù hợp với các nhà giao dịch có kinh nghiệm. tạo tài khoản và giao dịch với meefx.

Tiền gửi

Bắt đầu từ 50 usd

Chênh lệch

Bắt đầu từ 1 pip

nhiệm vụ

Không phí hoa hồng

tráo đổi

Không có tài khoản hoán đổi / Hồi giáo

Tận dụng

Lên đến 1: 1000

Đơn hàng tối đa

Đang mở và đang chờ xử lý 200

Khối lượng đặt hàng

Bắt đầu từ 0,01

Cuộc gọi ký quỹ / Dừng ra

30% / 20%

Chuyên gia tư vấn

Cho phép

Tiền điện tử

Có sẵn

CFD, dầu, kim loại

Có sẵn

viTiếng Việt