Tài khoản ECN

MeeFX cung cấp loại tài khoản ECN với điều kiện giao dịch hoàn hảo, số tiền nạp ban đầu từ 100 USD, loại tài khoản này rất phổ biến với các nhà giao dịch chuyên nghiệp.


Tiền gửi

Bắt đầu từ 100 usd

Chênh lệch

Bắt đầu từ 0,3 Pip

nhiệm vụ

Bắt đầu từ 0,05

tráo đổi

Có sẵn

Tận dụng

1 : 100

Đơn hàng tối đa

200

Khối lượng đặt hàng

Bắt đầu từ 0,01

Cuộc gọi ký quỹ / Dừng ra

50% / 30%

Chuyên gia tư vấn

Cho phép

Mở rộng quy mô, phòng ngừa rủi ro

Cho phép

CFD, dầu, kim loại

Có sẵn

Tiền điện tử

Có sẵn

viTiếng Việt