CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC CỦA mEEFX

MeeFX là một công ty hàng năm sẽ thay đổi cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn, MeeFX đề nghị hợp tác để phát triển một công ty MeeFX rộng lớn hơn và chúng tôi thực sự cần những đối tác trung thành để xây dựng công ty và chúng tôi rất cam kết hợp tác trung thực và tốt đẹp.

Để trở thành đối tác của meefx rất dễ dàng, bạn chỉ cần mở tài khoản đối tác và thực hiện các chương trình khuyến mãi.

Ví dụ về cách tính chiết khấu mà bạn sẽ nhận được tại MEEFX

Số lượng khách hàng
0
số lượng đặt hàng
0
Hoa hồng / Giảm giá
0
Số tiền cấp 1 đã thanh toán
0
Số tiền cấp 2 đã thanh toán
0

Đây chỉ là ví dụ của duy nhất 1 người, nếu bạn có tới 100 khách hàng giao dịch 10 lô, hãy tự tính xem bạn kiếm được bao nhiêu!

Thu nhập không giới hạn với 2 cấp độ!

Tạo tài khoản đối tác tại công ty meefx và nhận kết quả không giới hạn mỗi phút.

Đối tác hoạt động như thế nào?

Liên kết giới thiệu

Sử dụng Liên kết giới thiệu của đối tác của bạn để tìm khách hàng

Thương mại

Mời khách hàng của bạn giao dịch trên meefx

Kiếm tiền hoa hồng

Bạn nhận được hoa hồng mỗi khi khách hàng thực hiện giao dịch

Rút tiền lợi nhuận

Rút tiền hoa hồng của bạn mỗi ngày

Cơ sở vật chất dành cho đối tác siêng năng

Đừng ngần ngại hợp tác với MeeFX, chúng tôi sẽ giúp đỡ mọi hoạt động phát triển của bạn, chỉ cần bắt tay vào phát triển công ty meefx và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Hỗ trợ chi phí hoạt động

Chúng tôi sẽ trợ giúp với tất cả các chi phí hoạt động mà bạn cần để phát triển đối tác của mình.

Hỗ trợ phí khuyến mãi

Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ mọi chi phí khuyến mại mà bạn cần.

Hỗ trợ phí văn phòng

Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị tiền cho văn phòng giáo dục của bạn nếu cần bất cứ lúc nào.

Liên hệ chúng tôi :

viTiếng Việt